Schepencollege Herk-de-Stad

Afdrukken

Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het schepencollege vergadert elke maandagnamiddag. De burgemeester leidt als voorzitter de vergaderingen. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Burgemeester

Bart GruytersBart Gruyters (CD&V), Vanarenberglaan 13, 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 29 10
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Algemene Administratie, Justitie, Politie, Brandweer, Burgerlijke Stand en Bevolking, Privaat patrimonium, Personeel en Erediensten
Zitdag: stadhuis, elke maandag van 16 tot 18.30 uur of na telefonische afspraak.

1ste Schepen

Mark VanleeuwMark Vanleeuw (Open Vld), Lepelstraat 25/1, 3540 Herk-de-Stad tel. 013 55 59 09, gsm 0475 59 06 46
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openbare werken, Onderhoud (wegen/plantsoenen/gebouwen/begraafplaatsen), Mobiliteit en Verkeer, Land- en tuinbouw, Uitleendienst en Toerisme
Zitdag: stadhuis, na telefonische afspraak.

2de Schepen

Lo GuypenLo Guypen (N-VA NIEUW), Kleinstraat 16, 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 23 15, gsm 0476 54 02 47
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Cultuur, Communicatie, Internationale samenwerking, Onderwijs
Zitdag: even bellen en ik ben zo bij u.

3de Schepen

Wim BerdenWim Berden (N-VA NIEUW), Herkantstraat 42, Herk-de-Stad
gsm 0472 52 11 75
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Jeugd, Leefmilieu-Duurzaamheid en Financiën
Zitdag: na telefonische afspraak

4de Schepen

Gert VandersmissenGert Vandersmissen (Open Vld), Gulkerveldstraat 6, 3540 Herk-de-Stad
gsm 0496 42 41 31
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Sport, Bibliotheek en Lokale economie (m.i.v. tewerkstelling)
Zitdag: na telefonische afspraak.

5de Schepen

Louis VanuytrechtMarijke Berden (CD&V) (CD&V), Herkkantstraat 14 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 18 06, gsm 0496 40 48 21
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Waterlopen en Buitenschoolse Kinderopvang
Zitdag: na telefonische afspraak

6de Schepen

Karolien GrosemansKarolien Grosemans (N-VA NIEUW), Kerkstraat 74, 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 55 95, gsm 0474 78 16 81
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
OCMW-voorzitster + Sociale Zaken (De Cirkel, senioren, gehandicaptenbeleid)
Zitdag: na telefonische afspraak

Secretaris

Nathalie CretenNathalie Creten, secretaris 
• hoofd van het personeel 
• verantwoordelijk voor de opmaak van de notulen van het schepencollege en de gemeenteraad 
• woont met raadgevende stem de vergaderingen van het schepencollege en   de gemeenteraad bij 
• is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de beleidsadvisering en de   beleidsuitvoering 
• viseert de inkomende en uitgaande briefwisseling 
• ondertekent samen met de burgemeester de uitgaande briefwisseling 
e-mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.