Werking schepencollege en vast bureau

Het schepencollege bestaat uit de burgemeester, vier schepenen, de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de algemeen directeur.

Het schepencollege neemt gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling zodat iedere schepen zijn eigen bevoegdheden heeft. In onze gemeente vergadert het college van burgemeester en schepenen iedere week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

De burgemeester zit de vergaderingen van het schepencollege en het Vast Bureau voor, de algemeen directeur maakt het verslag op.

 

Bert Moyaers

burgemeester

Vooruit

Bevoegdheden: Algemene administratie, Financiën, Justitie, Politie, Brandweer, Privaat patrimonium, Personeel en Erediensten

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0498 46 24 09
E-mailadres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mark Vanleeuw

Eerste schepen

Open Vld

Bevoegdheden: Openbare Werken, Onderhoud (wegen / plantsoenen / gebouwen / begraafplaatsen), Mobiliteit en Verkeer, Uitleendienst, Land- en Tuinbouw en Communicatie en Inspraak

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0475 59 06 46
E-mailadres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Toon Durwael

Tweede schepen

CD&V

Bevoegdheden: Cultuur, Sociale Zaken (Buitenschoolse Kinderopvang, Dienstencentrum De Cirkel, Senioren en Gehandicaptenbeleid, Waterlopen, Toerisme en Burgerlijke Stand & Bevolking

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0472 44 70 77
E-mailadres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Gert Vandersmissen

Derde schepen

Open Vld

Bevoegdheden: Sport, Bibliotheek en Lokale Economie (incl. tewerkstelling)

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0496 42 41 31
E-mailadres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sofie De Waele

Vierde schepen

Vooruit

Bevoegdheden: Jeugd, Leefmilieu, Onderwijs, Internationale samenwerking en Dierenwelzijn

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0496 52 88 90
E-mailadres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bart Gruyters

Vijfde schepen

Voorzitter Bijzonder Comité voor Sociale Dienst

CD&V

Bevoegdheden: Commissie voor Beeldende Kunsten, Erfgoed en Ruimtelijke Ordening

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0476 94 02 83
E-mailadres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nathalie Creten I algemeen directeur

De bevoegdheden en taken van de algemeen directeur zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het decreet lokaal bestuur.
Samengevat is het zo dat de algemeen directeur zorgt voor de goede werking van de diensten van gemeente en OCMW binnen de krijtlijnen vastgelegd door de gemeenteraad en door de OCMW-raad.
Zo staat de algemeen directeur onder meer in voor:
  • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten;
  • voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de opmaak en uitvoering van een systeem van organisatiebeheersing en de rapportering hierover.
De algemeen directeur is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.
De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de OCMW-raad, aan het schepencollege en aan de burgemeester en de voorzitter van het OCMW worden voorgelegd. Zij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, OCMW-raad, het schepencollege, het vast bureau en het autonoom gemeentebedrijf Herk-de-Stad en maakt de verslagen van de vergaderingen.

De algemeen directeur adviseert al deze organen van gemeente en OCMW op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Zij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan zij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.
Info
Nathalie Creten - Algemeen directeur
tel. 013 38 03 11
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.