Gemeentelijk nieuws 15 juni 2016

Afdrukken
Nieuwsbrief Herk-de-Stad • Gemeente verzamelt informatie om wateroverlast te erkennen als ramp • Subsidie voor het in stand houden van zwaluwkolonies • Al gestemd op Charlie Martens (Studio Mattes) voor Ambachtsprijs? • Jong creatief talent stelt tentoon in De Markthallen • Hulp nodig bij het invullen van je belastingbrief? • Kijknamiddag in Woonlabo • Fruitsappenfuif in De Markthallen • Activiteiten in De Cirkel • Ben jij ook een Limburger met een hart voor de wereld? • Zomerse kersenwandeling
Bron: Nieuwsbrief Flits - Dienst Communicatie van Herk-de-Stad
Gemeente verzamelt informatie om wateroverlast te erkennen als ramp

Het gemeentebestuur wil de regenval en de overstroming in Herk-de-Stad laten erkennen als ramp. Hiervoor moet een aanvraag tot erkenning worden ingediend bij het Vlaamse Rampenfonds. Om de aanvraag te staven, verzamelt het gemeentebestuur zoveel mogelijk gegevens over de geleden schade op het grondgebied van Herk-de-Stad. De gemeente bezorgt deze informatie aan het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. Daarna beslist de Vlaamse regering over de erkenning van de ramp. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp en kan er worden overgegaan tot het indienen van een aanvraag tot schadevergoeding.

De coördinatie van de verschillende dossiers gebeurt via de gemeentelijke administratie. Wanneer je schade hebt geleden door een natuurramp, neem je voor dinsdag 28 juni contact op met Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Verzamel in elk geval zoveel mogelijk foto’s van de schade. Deze kunnen altijd van pas komen bij het indienen van schadedossiers, zowel voor het rampenfonds als voor de eigen brandverzekering. Meer informatie vind je op www.herk-de-stad.be/rampenschade.


Subsidie voor het in stand houden van zwaluwkolonies

De huiszwaluw houdt niet van nieuwe en gerenoveerde gebouwen, waardoor het aanbod aan potentiële nestplaatsen de laatste decennia sterk verminderd is.  

De boerenzwaluw voelt zich thuis in landbouwgebieden, waar hij in het open landschap op zoek kan gaan naar voedsel. Door de hervormingen in de Vlaamse landbouw wordt het voor de boerenzwaluw echter steeds moeilijker om een goede nestplaats te vinden.  

Beide soorten staan op de Vlaamse rode lijst dan ook geregistreerd als ‘kwetsbaar’ (huiszwaluw) en  ‘achteruitgaand’ (boerenzwaluw).

Het gemeentebestuur wil iets doen aan de achteruitgang van deze vogels en rekent hierbij op de medewerking van de bevolking. Je ontvangt een subsidie voor de aanwezigheid van huis- of boerenzwaluwen in jouw huis of bedrijf.  De subsidie bedraagt 20 euro voor één of twee nesten, 35 euro voor drie tot en met zes nesten en 50 euro voor zeven of meer nesten.

Je kan de aanvraag voor deze premie indienen uiterlijk 15 juli.  Het aanvraagformulier kan je vinden op www.herk-de-stad.be/zwaluwnesten of bij de dienst Leefmilieu.


Al gestemd op Charlie Martens (Studio Mattes) voor Ambachtsprijs?

Charlie Martens maakt in zijn Studio Mattes in Berbroek op ambachtelijke wijze serviezen voor  restaurants in heel Europa. Daarom werd Martens uit meer dan 200 kandidaten geselecteerd als een  van de tien laureaten van Ambacht in de Kijker 2016. De keramist is de enige genomineerde  Limburger in de wedstrijd die kwaliteitsvolle ambachtmannen en –vrouwen wil belonen, ambachten  bij het grote publiek wil promoten en jongeren wil warm maken voor de sector.

“We maken in ons atelier borden en kommen”, vertelt Charlie Martens. “Daarbij staat de imperfectie vaak voorop. Dat betekent dat geen enkel bord of kommetje dat hier buiten gaat identiek hetzelfde is. Het ene bord heeft scheuren, het andere deuken in de randen. Dat geeft de borden iets menselijks. De ziel van elk bord is wel hetzelfde zodat de chef zijn gerechten telkens op dezelfde manier kan dresseren.”
De borden worden gemaakt uit steengoed klei. Deze klei wordt op de draaischijf gedraaid of in vloeibare vorm in meerdelige mallen gegoten, met de hand gevormd of geperst. Daarna volgt een  droogproces, gevolgd door een eerste bak op 950 graden. In de volgende fase wordt er glazuur  aangebracht door middel van penseel, spuittechniek of dompeltechniek. Daarna volgt een tweede  bak van rond de 1300 graden. “Onze afnemers zijn de betere restaurants zoals onder meer De  Slagmolen , In de wulf,  Roger Van Dammen, Bon Bon maar ook in restaurants in Frankrijk, Engeland  en Nederland wordt uit onze borden gegeten. Daarnaast is er ook belangstelling vanuit Amerika en  het Oosten. Daar gaan we voorlopig nog niet op in. Het ambachtelijk maken van serviezen blijft immers een erg arbeidsintensieve nichezaak.”
Een selectiecomité kiest de uiteindelijke winnaar van de ambachtsprijs die op 5 juli bekend gemaakt  wordt. Stemmen op Studio Mattes voor de publieksprijs kan nog tot 30 juni op  www.ambachtindekijker.com


Jong creatief talent stelt tentoon in De Markthallen

Nog tot en met 25 juni kan je in De Markthallen komen kijken naar een selectie van werken die de leerlingen van de AH[beeld] van Herk-de-Stad dit schooljaar maakten.

Sinds september 2001 krijgen 6 tot 11-jarigen in Herk-de-Stad alle kansen om hun creatieve talenten maximaal te ontplooien, dankzij het kwaliteitsvol kunstonderricht van de Academie Haspengouw [Beeld].

Tekenen, schilderen, boetseren met klei, knutselen, … jonge kinderen vragen niets liever dan zich creatief uit te leven met vrienden en leeftijdgenootjes.

Ook jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen aan de slag in de academie in Herk-de-Stad. Zij maken er verder kennis met de grenzeloze mogelijkheden van beeldtaal en expressie en gaan zelf op zoek naar nieuwe combinaties en mogelijkheden.

Het resultaat van hun inspanningen willen zij jullie dan ook graag tonen!

Je kan de tentoonstelling bezoeken tijdens de openingsuren van De Markthallen. Wil je meer weten over het aanbod, uurroosters, locaties en inschrijvingen:

tel: 011-70 16 20 of email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Hulp nodig bij het invullen van je belastingbrief?

Zoals elk jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Financiën, Controle Personenbelastingen, zitdagen in Herk-de-Stad om te helpen bij het invullen van de belastingbrieven. Kom daarvoor morgen, 16 juni tussen 9 en 15 uur naar De Markthallen. Vergeet je documenten niet mee te brengen! Ook  met eventuele vragen kan je op deze zitdag terecht.


Kijknamiddag in Woonlabo

Vrijdag 17 juni – 13 uur, Woonlabo, Guffenslaan 39 in Hasselt

Door diverse omstandigheden en gebeurtenissen kunnen je fysieke, sensorische en mentale mogelijkheden gewijzigd worden. Je mag dan wel je droomhuis gebouwd hebben maar aanpassingen dringen zich dan op. Het Woonlabo is een modelwoning die laat zien hoe je kan bouwen of verbouwen zodat je opnieuw comfortabel kan functioneren in een eigen omgeving. Vooraf inschrijven in De Cirkel (013 52 26 64) of bij Godelieve Jans van Gehar (0473 32 06 47).

Org. Gemeentelijke Gehandicaptenadviesraad (Gehar) i.s.m. De Cirkel


Fruitsappenfuif in De Markthallen

Op woensdag 29 juni is er voor kids van 10 tot en met 12 jaar tussen 19 en 22 uur Fruitsappenfuif in De Markthallen.

Kom mee fuiven op de hits van nu. Er is ook leuke randanimatie voorzien. Het eerste drankje is gratis, daarna zijn er bonnetjes voor 1 euro. Verkleden mag. Ouders kunnen hun kind(eren) op elk moment tussen 19 en 22 uur komen afhalen. 

De toegang is gratis maar schrijf je wel vooraf in via www.herk-de-stad.be/fruitsappenfuif.


Activiteiten in De Cirkel

Muzieknamiddag My Life
Op maandag 20 juni is het weer muzieknamiddag in De Cirkel. Kom van 13 tot 16 uur mee dansen en zingen met Music Fan.

Fietsen: route Linkhout-Lummen
Donderdag 23 juni – vertrek om 13.30 uur aan De Cirkel
Deelnameprijs: 3 euro (inclusief koffie en gebak)


Ben jij ook een Limburger met een hart voor de wereld?

Ben jij ook een Limburger met een hart voor de wereld? Onderteken dan de petitie van het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking. De petitie vind je in de Wereldwinkel en in het stadhuis.

Als ‘Limburger met een hart voor de wereld’ sta je voor een wereld waar iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en solidariteit over de grenzen heen, want het recht op een menswaardig leven stopt niet aan een grens. Het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking gaat voor Limburgse politici die erover waken dat er niet bespaard wordt op Internationale solidariteit en het behoud van budgetten voor ontwikkelingssamenwerking, voor bewustmaking hier én projectsteun in het Zuiden, op alle beleidsniveaus dus ook op provinciaal niveau. De petitieactie loopt tot en met 30 september. Meer info: www.facebook.com/Limburgermeteenhartvoordewereld of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .


Zomerse kersenwandeling

Toerisme Herk-de-Stad organiseert op zondag 26 juni een zomerse kersenwandeling. Bezoek samen met een gids de boomgaard en neem aansluitend een kijkje in een fruitbedrijf en pluk zelf kersen. Vrij vertrek tussen 13 en 16 uur op fruitbedrijf Windmolders, Stevoortweg 167. Er is ook een persmobiel aanwezig om appels te persen voor lekker appelsap.