Herk-de-Stad.info!

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Samenstelling gemeenteraad
Gemeente

Schepencollege en vast bureau Herk-de-Stad

E-mailadres Afdrukken PDF

Werking schepencollege en vast bureau

Het schepencollege bestaat uit de burgemeester, vier schepenen, de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de algemeen directeur.

Het schepencollege neemt gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling zodat iedere schepen zijn eigen bevoegdheden heeft. In onze gemeente vergadert het college van burgemeester en schepenen iedere week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

De burgemeester zit de vergaderingen van het schepencollege en het Vast Bureau voor, de algemeen directeur maakt het verslag op.

 

Samenstelling college van burgemeester en schepenen en vast bureau

 

Bert Moyaers

burgemeester

Vooruit

Bevoegdheden: Algemene administratie, Financiën, Justitie, Politie, Brandweer, Privaat patrimonium, Personeel en Erediensten

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0498 46 24 09
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Mark Vanleeuw

Eerste schepen

Open Vld

Bevoegdheden: Openbare Werken, Onderhoud (wegen/plantsoenen/gebouwen/begraafplaatsen), Mobiliteit en Verkeer, Uitleendienst, Land- en Tuinbouw en Communicatie en Inspraak

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0475 59 06 46
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Marijke Berden

Tweede schepen

CD&V

Bevoegdheden: Woonbeleid, Sociale Zaken (Buitenschoolse Kinderopvang), De Cirkel, Senioren en Gehandicaptenbeleid, Waterlopen, Toerisme en Burgerlijke Stand & Bevolking

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0496 40 48 21
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Gert Vandersmissen

Derde schepen

Open Vld

Bevoegdheden: Sport, Bibliotheek en Lokale Economie (incl. tewerkstelling)

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0496 42 41 31
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Guido Ector

Vierde schepen

Vooruit

Bevoegdheden: Jeugd, Leefmilieu, Onderwijs, Internationale samenwerking en Dierenwelzijn

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0495 58 15 39
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bart Gruyters

Vijfde schepenVoorzitter Bijzonder Comité voor Sociale Dienst

CD&V

Bevoegdheden: Cultuur, Erfgoed en Ruimtelijke Ordening

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0476 94 02 83
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Nathalie Creten I algemeen directeur

De bevoegdheden en taken van de algemeen directeur zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het decreet lokaal bestuur.

Samengevat is het zo dat de algemeen directeur zorgt voor de goede werking van de diensten van gemeente en OCMW binnen de krijtlijnen vastgelegd door de gemeenteraad en door de OCMW-raad.

Zo staat de algemeen directeur onder meer in voor:

  • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten;
  • voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de opmaak en uitvoering van een systeem van organisatiebeheersing en de rapportering hierover.

De algemeen directeur is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de OCMW-raad, aan het schepencollege en aan de burgemeester en de voorzitter van het OCMW worden voorgelegd. Zij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, OCMW-raad, het schepencollege, het vast bureau en het autonoom gemeentebedrijf Herk-de-Stad en maakt de verslagen van de vergaderingen.

De algemeen directeur adviseert al deze organen van gemeente en OCMW op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Zij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan zij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

Info
Nathalie Creten - Algemeen directeur
tel. 013 38 03 11
e-mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Gemeente- en OCMW-raad Herk-de-Stad

E-mailadres Afdrukken PDF

Werking gemeente- en OCMW-raad

De gemeenteraad bestuurt de stad, de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) bestuurt het OCMW. Sinds 2019 zijn de gemeenteraadsleden ook de raadsleden van het OCMW. Dit betekent dus dat voortaan dezelfde 22 raadsleden (onder wie vijf schepenen en de burgemeester) beslissingen nemen voor de gemeenteraad én voor het OCMW. De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks verkozen door de inwoners van Herk-de-Stad die ouder zijn dan 18 jaar.

Vergaderingen

De zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn altijd op dezelfde datum gepland, in opeenvolgende maar aparte zittingen.

De zittingen vinden sinds het uitbreken van de coronacrisis online plaats via het YouTube kanaal van Herk-de-Stad.

Er wordt in principe vergadert elke tweede maandag van de maand, behalve in de zomermaanden.

 

Samenstelling gemeente- en OCMW-raad

 

Lore Michiels

Lore Michiels

Voorzitter gemeente- en OCMW-raad

CD&V

Telefoonnummer
0472 95 44 59
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Bert Moyaerrs

Bert Moyaers

burgemeester

Vooruit

Bevoegdheden: Algemene administratie, Financiën, Justitie, Politie, Brandweer, Privaat patrimonium, Personeel en Erediensten

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0498 46 24 09
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
mark vanleeuw

Mark Vanleeuw

Eerste schepen

Open Vld

Bevoegdheden: Openbare Werken, Onderhoud (wegen/plantsoenen/gebouwen/begraafplaatsen), Mobiliteit en Verkeer, Uitleendienst, Land- en Tuinbouw en Communicatie en Inspraak

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0475 59 06 46
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Marijke Berden

Marijke Berden

Tweede schepen

CD&V

Bevoegdheden: Woonbeleid, Sociale Zaken (Buitenschoolse Kinderopvang), De Cirkel, Senioren en Gehandicaptenbeleid, Waterlopen, Toerisme en Burgerlijke Stand & Bevolking

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0496 40 48 21
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Gert Vandersmissen

Gert Vandersmissen

Derde schepen

Open Vld

Bevoegdheden: Sport, Bibliotheek en Lokale Economie (incl. tewerkstelling)

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0496 42 41 31
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Guido Ector

Guido Ector

Vierde schepen

Vooruit

Bevoegdheden: Jeugd, Leefmilieu, Onderwijs, Internationale samenwerking en Dierenwelzijn

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0495 58 15 39
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Bart Gruyters

Bart Gruyters

Vijfde schepenVoorzitter Bijzonder Comité voor Sociale Dienst

CD&V

Bevoegdheden: Cultuur, Erfgoed en Ruimtelijke Ordening

Zitdag: na telefonische afspraak

Telefoonnummer
0476 94 02 83
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Noel Vandenrijt

Noël Vandenrijt

Raadslid

Vooruit

Telefoonnummer
013 44 27 91
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Lo Guypen

Lo Guypen

Raadslid

NIEUW
Fractieleider

Telefoonnummer
0476 54 02 47
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Sofie De Waele

Sofie De Waele

Raadslid

Vooruit
Fractieleider

Telefoonnummer
0496 52 88 90
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Jimmy Graulus

Jimmy Graulus

Raadslid

Open Vld
Fractieleider

Telefoonnummer
0486 76 41 52
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Karolien Grosemans

Karolien Grosemans

Raadslid

N-VA
Fractieleider

Telefoonnummer
0478 78 16 81
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Toon Durwael

Toon Durwael

Raadslid

CD&V

Telefoonnummer
0472 44 70 77
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Evi Appeltans

Evi Appeltans

Raadslid

Vooruit

Telefoonnummer
0472 84 63 09
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Wim Hayen

Wim Hayen

Raadslid

CD&V
Fractieleider

Telefoonnummer
0496 18 54 87
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Danny Jamers

Danny Jamers

Raadslid

N-VA

Telefoonnummer
0474 99 45 61
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Tim Raskin

Tim Raskin

Raadslid

Onafhankelijke

Telefoonnummer
0477 68 73 62
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Johny Franssen

Johny Franssen

Raadslid

N-VA

Telefoonnummer
0496 87 63 77
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Gunter De Ryck

Gunter De Ryck

Raadslid

Groen
Fractieleider

Telefoonnummer
0497 12 24 01
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Ludo Knaepen

Ludo Knaepen

Raadslid

Vooruit

Telefoonnummer
0479 23 02 52
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Michel Laenen

Michel Laenen

Raadslid

N-VA

Telefoonnummer
0497 45 86 90
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Merja Stiers

Merja Stiers

Raadslid

Open Vld

Telefoonnummer
0475 57 27 86
E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Karel Lavigne

Karel Lavigne

Raadslid

Open Vld

E-mailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.