Herk-de-Stad.info!

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Gemeentelijk nieuws Installatievergadering nieuwe gemeenteraad

Installatievergadering nieuwe gemeenteraad

E-mailadres Afdrukken PDF

Nieuwsbrief Herk-de-Stad
• Installatievergadering nieuwe gemeenteraad op 2 januari

Bron: Nieuwsbrief Flits - Dienst Communicatie van Herk-de-Stad

De installatievergadering van de gemeenteraad van Herk-de-Stad vindt plaats op woensdag 2 januari om 20 uur in de Oude Rijkswachtkazerne op de Markt.
Deze installatievergadering is openbaar. Aansluitend vindt ook de eerste vergadering van de nieuwe OCMW-raad plaats.
Tijdens deze vergadering worden de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale dienst verkozen.
 
Agendapunten gemeenteraad:
1. Kennisgeving van de geldigverklaring van de verkiezingen
2. Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
3. Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
4. Vaststelling van de fracties
5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
6. Verkiezing van de schepenen
7. Verkiezing van de Politieraad
 
Agendapunten raad voor maatschappelijk welzijn:
1. Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
2. Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
3. Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau
4. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
5. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst