Herk-de-Stad.info!

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Gemeentelijk nieuws Gemeentelijk nieuws 9 september 2020

Gemeentelijk nieuws 9 september 2020

E-mailadres Afdrukken PDF

Nieuwsbrief Herk-de-Stad
• Gemeenteraad in De Markthallen • Gemeente- en OCMW-diensten open op 18 september • Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie Limburg • De vijf kerken van Groot Herk: infomoment op 21 september • Irmine Remue - Un état d’âme • Infosessies smartphone/tablet Android • Kijk ik fiets! • Kleutersportkamp tijdens herfstvakantie • Tiny Legs Tim - Elsewhere Bound

Bron: Nieuwsbrief Flits - Dienst Communicatie van Herk-de-Stad

Gemeenteraad in De Markthallen
 
De vergaderingen van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaan vanaf september voor de duur van het federaal rampenplan door in de grote zaal van De Markthallen, Markt 2. Er wordt naast de pers een maximum publiek toegelaten van 25 personen.
 
Gemeente- en OCMW-diensten open op 18 september
 
De gemeente- en OCMW-diensten zijn op vrijdag 18 september gewoon open. De diensten waren normaal gesloten omwille van de jaarlijkse personeelsreis. Omdat deze uitstap door de coronacrisis niet kan doorgaan, zijn de diensten gewoon open. De dienst Burgerzaken, de dienst Omgeving, Wonen in West-Limburg en het OCMW werken wel op afspraak.

Meer info krijg je op www.herk-de-stad.be/afspraak-maken. Huisvuilzakken kopen of afhalen kan zonder afspraak.

 
Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie Limburg
 
De provincie Limburg maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Dit beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie beleidsplan. In het gewenste toekomstperspectief streeft de provincie naar Limburg als dynamische en aantrekkelijke regio.
Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.
 
Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Neem dus zeker deel aan de inspraakprocedure.
 
De volledig verklaarde kennisgeving kan van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 geraadpleegd worden via http://herk-de-stad.be/omgeving/openbare-onderzoeken#a1220 of in het gemeentehuis.
 
Voor meer informatie over milieueffectrapportage: www.mervlaanderen.be.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.
 
De vijf kerken van Groot Herk: infomoment op 21 september
 
Hoe zie jij de toekomst van de kerken van Berbroek, Donk, Herk-de-Stad, Schakkebroek en Schulen? Vind jij ook dat het zo’n pareltjes van gebouwen zijn en ze een duurzame toekomst verdienen? Heb jij een idee over hoe deze kerkgebouwen naast de kerkelijke vieringen kunnen worden ingezet? De komende maanden krijg je de kans om jouw mening over de toekomstige bestemming van onze kerken te geven.
 
Vlaanderen telt meer dan 1800 parochiekerken. Lange tijd waren deze kerken letterlijk en figuurlijk hét middelpunt van het dorp. In de laatste decennia neemt het aantal gelovigen en priesters echter geleidelijk aan af.
Kerkgebouwen worden minder vaak gebruikt voor de eredienst maar gemeenten blijven wettelijk verplicht om bij te springen in de onderhoudskosten van deze gebouwen, die in beheer zijn van lokale kerkfabrieken.
In 2011 werden gemeentebesturen, kerkfabrieken en centrale kerkbesturen verplicht een langetermijnvisie te ontwikkelen over de parochiekerken op hun grondgebied. Voor elke Rooms-Katholieke kerk moet gekozen worden uit één van de volgende scenario’s:
• parochiekerk (onveranderde situatie)
• medegebruik (gedeeld gebruik met andere Christelijke
gemeenschappen)
• nevenbestemming (erediensten én niet-kerkelijke functies
onder één dak)
• herbestemming (onttrokken aan de eredienst, niet-religieuze
functie(s) voor het gebouw)
 
Eerste kerkenbeleidsplan
In 2017 werd al zo’n eerste kerkenbeleidsplan voor Herk-de-Stad opgesteld en goedgekeurd. Het gemeentebestuur wil nu samen met de kerkbesturen dit plan updaten en verfijnen en concrete stappen zetten naar realisatie. Ze nemen daarvoor PARCUM (expertisecentrum voor religieus erfgoed) en de UHasselt onder de arm. Samen met het centraal kerkbestuur (CKB), de vijf kerkfabrieken, het pastorale team en de hele bevolking van Groot Herk wordt zo een gedragen en positief toekomstverhaal voor de vijf kerken uitgewerkt.
De volgende maanden wordt meer info verzameld over de kerken en zal ook jouw mening worden meegenomen in de toekomstscenario’s voor de vijf kerken. De werkgroep wil graag rekening houden met zoveel mogelijk parochianen en burgers van Groot Herk.
 
Infomoment
Op maandag 21 september wordt daarom om 20 uur een algemeen infomoment over dit traject georganiseerd in de grote zaal in De Markthallen. Je zal er in detail vernemen wat de volgende maanden op stapel staat en hoe je ook via een online bevraging en participatiemomenten in de vijf kerken je mening kan meegeven en kan meebouwen aan een duurzame toekomst voor onze kerken!
 
Omdat het aantal plaatsen beperkt is door de coronamaatregelen, is vooraf inschrijven via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. verplicht.
 
Irmine Remue - Un état d’âme
 
20 september – 11 oktober 2020
Vernissage op 20 september om 11.00 uur (inschrijven verplicht via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )
Irmine Remue toont in Herk-de-Stad een aangrijpende reeks tekeningen en etsen waarin ze, via het trillende spel van lijn en tonaliteit, haar ware état d’âme laat zien. Remue was jarenlang docent
aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas Gent en exposeerde op meerdere plaatsen in binnen-en buitenland. Geïnspireerd door het verhaal van elke mens, het landschap en de
architectuur, blijft het tekenen voor haar een onvoltooid verlangen, een onblusbaar vuur. De uiterst persoonlijke, bijwijlen suggestieve en steevast krachtige schriftuur waarmee ze natuur, architectuur en menselijk lichaam verbeeldt, beroeren elke gevoelig kunstliefhebber.
 
Openingsuren tentoonstellingen
Maandag van 9 tot 19 uur.
Andere werkdagen van 9 tot 17 uur, behalve op vrijdagnamiddag.
Zondag van 14 tot 17 uur.
Gratis toegang!
Meer info: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 013 35 99 56
 
Infosessies smartphone/tablet Android
 
Vanaf woensdag 30 september vijf weken lang op woensdagavond van 17.15 tot 19.15 uur in De Cirkel
 
Met een smartphone/tablet kan je veel meer dan alleen maar bellen. Het is een klein ‘alles-in-één’ apparaat dat communicatiemogelijkheden en computerfuncties combineert. Email, foto’s, the Cloud, back-up, … zijn slechts enkele thema’s die aan bod komen. Wil je je toestel beter leren kennen, schrijf je dan vlug in voor deze cursus. De plaatsen zijn beperkt!
Deelnameprijs: 25 euro (5 lessen)
 
Inschrijven via 013 52 26 64.
 
Kijk ik fiets!
 
Zaterdag 19 of 26 september, telkens van 13.30 tot 15.30 uur in sportcentrum Herkules
 
Met hulp van nuttige tips van ervaren monitoren en onder actieve begeleiding van een volwassene leert je kind fietsen. Is je zoon of dochter tussen drie en zeven jaar en kan hij of zij al vlot fietsen met een
loopfiets of op een fiets met steunwieltjes, schrijf je kind dan zeker in. Tachtig procent van de deelnemende kinderen gaat al fietsend naar huis. Daarom volstaat het ook om in te schrijven voor één van de twee lesmomenten.
Deelnameprijs: 4 euro (tussendoortje en drankje voor de kinderen inbegrepen).
De volwassene die het kind begeleidt, moet in fysiek goede conditie zijn.
Info en inschrijvingen: www.vrijetijdherkdestad.be
 
Kleutersportkamp tijdens herfstvakantie
 
Schoolgaande kleutertjes van drie tot en met vijf jaar (de allerjongsten moeten effectief drie jaar en zindelijk zijn voor de start van het kamp) leren van dinsdag 3 t.e.m. vrijdag 6 november, telkens van 9 tot 12 uur, enkele basistechnieken van de turnsport aan. Dankzij de goede begeleiding van Dasfun Herk-de-Stad komen ook andere motorische vaardigheden zoals klimmen, evenwicht en rollen aan bod.
 
Deelnameprijs: 25 euro, inclusief verzekering, deelnamebrevet en
aandenken.
 
Inschrijven kan via www.vrijetijdherkdestad.be.
 
Tiny Legs Tim in De Markthallen
 
 
Tiny Legs Tim staat op donderdag 17 september met Elswhere Bound op het podium van De Markthallen
 
Zoals steeds gebruikt Tim (en zijn muzikanten) elementen uit de oude Delta Blues en combineert die met zijn eigen sterke identiteit als songwriter. Verwacht je dus aan een avondje vol blues muziek! Uiteraard worden alle geldende coronamaatregelen gerespecteerd.
Tickets: VVK: 15 euro – Kassa: 17 euro - <18 j: 8 euro (max. 50 plaatsen).