• COVID-19: Beslissingen Overlegcomité 26 november 2021:
Nachtleven tijdelijk op slot, horeca dicht om 23 uur, testcentra zonder afspraak
(vanaf 27 november 2021; evaluatie op 15 dcember 2021)

Bron: https://www.info-coronavirus.be/

De nieuwe maatregelen van het Overlegcomité zijn bekend en gaan morgen al in. Enkel de regels voor professioneel georganiseerde evenementen gelden pas vanaf maandag. De maatregelen zullen op 15 december geëvalueerd worden. Dit is wat we nu weten over de genomen beslissingen.

Nachtleven

• Discotheken en dancings worden gedurende drie weken gesloten.

Horeca

• De openingsuren worden beperkt van 5 uur ‘s morgens tot 23 uur ‘s avonds;

• Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

• Er geldt bovendien een beperking van maximaal zes personen aan een tafel. Een huishouden mag echter een tafel delen, ongeacht de grootte van het huishouden.

Privébijeenkomsten

• Privébijeenkomsten binnen, met uitzondering van begrafenissen en huwelijken, worden verboden (bijvoorbeeld een zaal afhuren voor verjaardagsfeest);

• Een belangrijke uitzondering wordt echter gemaakt voor bijeenkomsten bij je thuis. Daar heeft het Overlegcomité beslist om geen cijfer te plakken op het maximumaantal mensen, al moedigt het Overlegcomité daarbij wel het gebruik van zelftesten aan;

• Bij huwelijksfeesten en begrafenissen vanaf 50 personen binnen of 100 personen buiten moet een Covid Safe Ticket worden gebruikt. Voorts gelden de maatregelen voor de horeca. Dansen met een mondmasker is toegelaten.

Winkelen

• Winkelen moet niet alleen, zoals coronacommissaris Pedro Facon voorstelde. 

• Er geldt geen beperking op het aantal mensen.

Sportwedstrijden en -trainingen

• Vanaf maandag mogen indoorsportwedstrijden in ons land opnieuw geen publiek meer ontvangen. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders. Komend weekend is er wel nog publiek toegelaten;

Evenementen

• Evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van het Covid Safe Ticket (CST) plus mondmasker;

• Evenementen buiten: indien organisatoren de regels van social distancing en 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden;

• De inwerkingtreding van de maatregelen voor de evenementen georganiseerd door professionals is 29 november. Dit betekent dat professioneel georganiseerde evenementen dit weekend nog volgens de oude regels kunnen plaatsvinden (al dansend met mondmasker).

Handelsbeurzen

• Het Overlegcomité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen;

• De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.

Telewerken

• Voor telewerk verandert er niets. De periode waarin maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt wel verlengd van 12 december naar 19 december;

• De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.

Onderwijs

De ministers van Onderwijs zullen dit weekend samenzitten om tegen maandag met bijkomende maatregelen naar buiten te komen. Zij zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:

• Verplichte mondmaskerdracht;

• Luchtkwaliteit en betere ventilatie;

• Het uit elkaar houden van klasgroepen;

• Opsporen van hoogrisico-contacten;

• Buitenschoolse activiteiten.

Jeugdactiviteiten

De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op 29 november bijkomende voorstellen te formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de epidemiologische risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.

Inreisverbod voor reizigers uit zuidelijk Afrika

• Terugkerende reizigers moeten tien dagen verplicht in quarantaine.

Advies over testbeleid

Het Overlegcomité vraagt de interministeriële conferentie van de ministers advies over de testing op dag vijf bij een hoogrisicocontact. Nu wordt er een test afgenomen op dag één en dag zeven. De vraag is of je tot dag vijf in quarantaine moet of dat je coronapas dan tijdelijk op rood staat tot het resultaat van de test negatief is.

Walk-in-testcentra

• Er komen walk-in-testcentra om de druk op de huisartsen te verlichten. Mensen zullen daar zonder afspraak terechtkunnen voor een coronatest. 

• Hoe dat concreet georganiseerd zal worden, wordt nog samen met de deelstaten bekeken, aldus De Croo. 

Derde prik leerkrachten en werknemers kinderopvang

Leerkrachten en werknemers in de kinderopvang krijgen mogelijk prioriteit voor de derde prik. Zaterdag wordt de dit nog besproken op de interministeriële conferentie van de ministers van Volksgezondheid waar de knoop zal doorgehakt worden.

Handhaving

• De politie- en inspectiediensten wordt gevraagd streng op te treden tegen overtredingen van de maatregelen;

• Aan de bevoegde ministers en aan de burgemeesters wordt gevraagd om hiertoe de nodige instructies aan de politie- en inspectiediensten te verzekeren.

 

Drie richtsnoeren om het veilig te houden:

• Beperk uw contacten. Pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten.

• Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid. De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.

 Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.

Op 15 december zal er een nieuw Overlegcomité plaatsvinden, om de maatregelen opnieuw te evalueren en vooruit te kijken naar de feestdagen.

 

Winterpakket Covid-19