Nieuwsbrief Herk-de-Stad

► Nieuws: • Spring zuinig om met water • Ruimer onttrekkingsverbod voor kwetsbare Limburgse waterlopen • Tevreden over het ophalingssysteem? • Oude pmd-zakken nog steeds toegelaten in recyclageparken • Controleer uw vaccinatiecertificaten voor u op reis vertrekt • Hulp nodig bij invullen belastingbrief • Subsidies voor zwaluwnesten • Bijen in Herk-de-Stad? • Sluitingsdagen gemeente- en OCMW-diensten
► Gemeentelijke evenementen: • Kermis en kermisconcert • Dorpstafel over de toekomst van de dorpskern van Schakkebroek • Boekstart-dag 'Boekjes en koekjes' • Start ticketverkoop De Markthallen • Initiatie Padel • Kijk! ik fiets... op zaterdag 21 mei 2022
► Agenda UiT in Herk-de-Stad


Bron: Nieuwsbrief Flits - Herk-de-Stad

Lees hier de Herkse nieuwsbrief